Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Beyond Business de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website beyondbusiness.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen deze omissie te herstellen.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Beyond Business, worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Hoewel deze site met zorg is gemaakt, kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Beyond Business neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.